Производители

Nespe - климатици, бойлери, телевизори, бяла техника

Конвектори

Конвектори

Основен принцип на работата на конвекторните отоплители е конвекцията (от латински Convectio - доставям, пренасям) и като всяко гениално нещо - принципът е прост. Топлопренасянето става чрез движение и смесване на различни обеми газове (в случая това е въздух).

Студеният въздух навлиза в прибора от долната страна, вътрешни нагревателни елементи го нагряват до нужната температура, след което по естествен път въздухът излиза от горната страна на прибора и се издига нагоре. Така топлият въздух се издига нагоре, охлажда се и се спуска надолу

Подкатегории

Произход: Франция.

Произход: Германия.

Произход: Норвегия.

Произход: България.